Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
舞台 舞蹈
[wu3 tai2 chang3 mian4] (籖初) تماشا;تماشه;سيل;ننداره;تماشه خانه;نندارځى;کتوځی;نمايشي;نندارتون;منظر
3. 舞蹈
[wu3 dao3] (籖列) نڅا;اتڼ;اجتماعي;اېشله;ايشله;بازي;بازيګري;ټولنيز;دنڅانغمه;دنڅېدو يا ګډېدو ټولنه;ډانس;رخس;رقص;رقص کول;رقصېدل;ګډا;ګډېدل;ګډېدنګ;ګډېده;ګډه امۍ;ماشت;ناچ;ناچ More…
4. 舞蹈家
[wu3 dao4 jia1] (籖列產) لښتۍ;ناڅګره;ګډوال;ناڅګر;اتڼچي;ايشله کوونکی;بازيګر;بازينګر;چرلی;چمچلی;څرخباڼی;ډانسر;رقاص;رقاصه;ګډېدونکې;ګډوونی;لوټکه;ناچ کوونکی;ناڅو;نڅا More…