Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
节余 节俭 节点 节目 节省 节约
节约 节约地 节约的
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 节约
[jie2 yue2] (竊) اړوښتي;اړوښتی;امان;بچاو;بچاوکېدنه;بچاوونه;بچاوی;بچت;بچونه;بچېدنه;بچېده;پاسره;پاسره ګر;پلال;تېسه;حمايت;حمايه;ږغري;زغړ;زيرمه;ژغروي;ژغورنګ;ژغورنه;ساتنګ;سپما;سپمونګ;سپمونه;سلام More…
2. 节约
[jie2 yue1] (竊) صرفه جو يي;اړوښتی;په معقوله توګه دپيسو مصرفول;تېسه;سپما;سپمونګ;سپمونه;صرفه;صرفه جويي
3. 节约地
[jie2 yue1 de5] (竊) بچېده;صرف
4. 节约的
[jie2 yue1 de5] (竊) مديره