Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
节余 节俭 节点 节目 节省 节约
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 节余
[jie1 yu2] (竊) فال;پرهېزدانه;پرېزانه;پر هېز;پرهېز;خواړه;غذا;غذايې رژيم;پالی;د رسمي بحث غونډه;دجاپان او سويس ولسي جرګه;دولسي جرګې غونډه
[jie2 jian3 de5] (竊稽) اړوښتي;اړوښتی;امان;بچاو;بچاوکېدنه;بچاوونه;بچاوی;بچت;بچونه;بچېدنه;بچېده;پاسره;پاسره More…
3. 节点
[jie2 dian3] (竊翴) ( پړسوب );پاړسوب;پړغشه;زخه;عقده;غوټه;ګنډه;هډي
4. 节目单
[jie2 mu4 dan1] (竊ヘ虫) (جمع);(داوسپنى غاښ لرونكى ږمونځ چه وړۍ;پتې;پر كارتو نو باندې تر تي بول;پنبه په شنى);تومبل;چېغنی کول;خپندل;خپندول;خريطه;دپتو لو به;دكلك كاغذ پرټوټه باندې تېل يا More…
5. 节省地
[jie2 sheng3 de5] (竊) بچېده;صرف
6. 节约
[jie2 yue2] (竊) اړوښتي;اړوښتی;امان;بچاو;بچاوکېدنه;بچاوونه;بچاوی;بچت;بچونه;بچېدنه;بچېده;پاسره;پاسره ګر;پلال;تېسه;حمايت;حمايه;ږغري;زغړ;زيرمه;ژغروي;ژغورنګ;ژغورنه;ساتنګ;سپما;سپمونګ;سپمونه;سلام More…
7. 节约
[jie2 yue1] (竊) صرفه جو يي;اړوښتی;په معقوله توګه دپيسو مصرفول;تېسه;سپما;سپمونګ;سپمونه;صرفه;صرفه جويي
8. 节约地
[jie2 yue1 de5] (竊) بچېده;صرف
9. 节约的
[jie2 yue1 de5] (竊) مديره