Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
荒僻 荒唐 荒废 荒张 荒漠 荒芜 荒谬 荒郊 荒野
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 荒僻
[huang1 pi4] (击) اجړ;آزرده خاطر;البانيا;اوجاړ;اوجاړول;اوګار;بوڅ;بې جمعيته كول;بې جمعيته ويجاړول;بې څوکه;پسخېدل;پوپنا کول;تاړه;تبا کول;ترك كول;تمبوخه;تنها;جوسه;چول;څمول;څمولېدل;ځورېدلی;ځوی More…
2. 荒唐
[huang1 tang2] () بې لارى كول;خرابول;له لارې ايستل فاسدول;خرمستي
3. 荒废的
[huang1 fei4 de5] (紀) له دوده لويدل;له موده لويدل;غيراستعمال;غيرچلن
4. 荒张
[huang1 zhang5] (眎) انګېڅه;ايړه;باک;بوږنول;بوږنېدنه;بوږنېده;بوګنول;بې ايما More…
5. 荒漠
[huang1 mo4] (簔) ولخه;استحقاق;اورغو;بټ بېديا;بېديا;بيابان;بياباني;پرېښودل;پرېښوول;ترکول;تښتېدل;تګلی;ټټنګ;چول;څورګه;دښت;دشته;دشګو More…
6. 荒漠土
[huang1 mo4 tu3] (簔) ولخه;استحقاق;اورغو;بټ بېديا;بېديا;بيابان;بياباني;پرېښودل;پرېښوول;ترکول;تښتېدل;تګلی;ټټنګ;چول;څورګه;دښت;دشته;دشګو More…
7. 荒芜
[huang1 wu2] (烤) دلېګه;لوګه;بيابان;مزکه;ويجاړ;ويجاړېدل
8. 荒谬的
[huang1 miu4 de5] (抡) پراسراره;ناځمكنى
9. 荒郊
[huang1 jiao1] () اورغو;بټ بېديا;بيا بان;بيابان;بيديا;تګلی;ټټنګ;چول;ځنګل;ځنګله;څورګه;دښت;سوراړ;سونجه;کرند;لوګ;ويرانه;ويراني;څارانی
10. 荒野
[huang1 ye3] (偿) اورغو;بټ بېديا;بيا بان;بيابان;بيديا;تګلی;ټټنګ;چول;ځنګل;ځنګله;څورګه;دښت;سوراړ;سونجه;کرند;لوګ;ويرانه;ويراني;څارانی