Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
荨麻
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 荨麻
[qian2 ma2] (隒陈) ( اغزن );بڼول;بوټى;بومول;پسخول;پکرول;توسول;چخل;چوخل;چوخول;چيچل;چيخل;ځغونځغول;زيړ ملنګ;سلماني;سوزان بوټى;سوکی;فصلي;کاروبار;يو ډول ازغن;سورپلی
[qian2 ma2 jiu3] (隒陈皊) خانقا;صومعه