Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
荫处
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yin4] (疆) (تاريك);بسۍ;پانوس;پرداز وركول;پرده;تپ تور;تتوالى;تتول;تياره;تياره كول;چتر;چوکړ;درنګ دتيزوالي اندازه;رنګ;رنګ ورکول;رنګول;ړوند;سايه;سکاسه;سوری;سيوري;سيوری;سيوري كول;سيوری More…
2. 荫处
[yin4 chu4] (岷矪) ګڼوالی;ګوروالی