Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
获得 获暴 获益 获胜
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[huo4] (矛) ( درمند);( لكه دغنمو);ابره;ايبره;بار;بر;برداشت;ثمر;جاړ;حا صل;حاصل;درمن;درمند;دريبلواودرمن وخت;راشه;رشه;رقيق;رېبلنګ;فصل;لاښ کول;لاښونه;لو;يېبره;رېبل;لوول;ماحصل;کښت;مځکه;محصول
2.
[huo4] (矛) اخيسته كول;بچتول;بودول;بوول;تحصيلول;ترګوتوکول;حاصلول;راغونډول;رېبل;رېودل;ريبل;ګټل;ګټه کول;کمايي کول;لاس ته راوړل;لو کول;لوكول;لوکول;يوي كول;لوول;کښت
3.
[huo4] (烂) کوترکی;پړکۍ;ګزکه;اړکۍ;اړه كې;اوږدوونکی;پټون;پړکه;په تلكه كې نيول;په لومه كې كښينستل;پواسپه دوه ارابه ييزه ګاډۍ;تار لومه;ترک;تلكه;تلكه More…
4. 获得
[huo4 de2] (莉眔) استحصال;اکتساب;تحصيل;حصول;خريد;رانيونه;رانيوه;لاس ته را وړنه;منال;غونډېده;ميندنه;پيداکېده
5. 获得成功
[huo4 de2 cheng2 gong1] (莉眔Θ) رسېدل
6. 获得物
[huo4 de2 wu4] (莉眔) استحصال;اکتساب;تحصيل;حصول;خريد;رانيونه;رانيوه;لاس ته را وړنه;منال;غونډېده;ميندنه;پيداکېده
7. 获暴利
[huo4 bao4 li4] (莉忌) استفاده جو;ناجايزه ګټه كول;نخاس;محتکر;ناجايزه ګټه اخيستونكى
8. 获暴利者
[huo4 bao4 li4 zhe3] (莉忌) استفاده جو;ناجايزه ګټه كول;نخاس;محتکر;ناجايزه ګټه اخيستونكى
9. 获益者
[huo4 yi4 zhe3] (莉痲) ګټه كوونكى;ګټه وړونكى هغه سړى چه ګټه يا تحفه ا مزيت لاس ته ورځى;مستفيد;واره من
10. 获胜
[huo4 sheng4] (莉秤) سوبه