Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
菌类 菌鳃
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 菌类
[jun1 lei4] (颠摸) (پوڅكۍ يا مر خيړى يا ستورى);جڼاسكى اونور;دنباتاتو هغه ډول چه پاڼى ګلان او شين رنګ نه لرى لكه;فنجى;ګوبلکه
2. 菌鳃
[jun1 sai1] (颠奈) برانشي;٣٢ برخه;دكب او داسې نورو بحرى ژوو دتنفس اّله;دګيلن ١;كونجكه