Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
葡萄
葡萄 葡萄园 葡萄干 葡萄收 葡萄牙
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[pu2 tao2 shou1 huo4 qi1] (覆靛Μ矛戳) ابره;انتيک;انټيک;دانګور وحاصل;دانګورو دبودونې موسم;دانګورو دټولو لو وخت;دشرابو دجوړولو موسم;دميوې حاصل;شراب;شراب جوړونه;عتيقه;کلاسيک;لرغونى