Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
葡萄
2. 葡萄
[pu2 tao5] (覆靛) پوكڼيز;دپوكڼۍ;كوبى وزمه
3. 葡萄
[pu2 tao5] (覆靛) تورانګور;مېوه
4. 葡萄园
[pu2 tao2 yuan2] (覆靛堕) تاکستان;کوربڼ;رز;اوم;پوړ;خام;دانګورو باغ;دكورو باغ;ديلوې باغ;کور
5. 葡萄干
[pu2 tao5 ganr1] (覆靛爱) ابجوشه;انګور;اوجوشه;اوچوش;كشمش;کشمش;کور;مميز;وڅكى;کشمشي
6. 葡萄收获期
[pu2 tao2 shou1 huo4 qi1] (覆靛Μ矛戳) ابره;انتيک;انټيک;دانګور وحاصل;دانګورو دبودونې موسم;دانګورو دټولو لو وخت;دشرابو دجوړولو موسم;دميوې حاصل;شراب;شراب جوړونه;عتيقه;کلاسيک;لرغونى
7. 葡萄牙
[pu2 tao2 ya2] (覆靛) پرتګالى;پرتګالي;پرتګالی;پورتګالي;پورتګالی