Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
蓄水 蓄积
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[xu4 shui3 chi2] (籛) شوبله;ترپال;ټانچۍ;ټانك;ټانک;ټانګ;چاټۍ;حجره;خم;خونګۍ;زخيره;زغره وال;زغريالى;عسكري ټانك;کوټنۍ;کوټه;ماټۍ;مټۍ;اوبلوښي;تانکدار;ټانکي;ټانکۍ;تانک;ټانکدار;سلندر;مخزن
2. 蓄积
[xu4 ji1] (籛吨) امبار;راټولول;راغنډول;كوټه كول ذخيره كول