Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
蓓蕾
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[bei4] (籣) پنګه;ګب;پندوک;اوم شى يا سړى;بچرۍ;پولۍ;پونګه;پېغله;تکمه;تڼۍ;تونګه;ټوکېدل;ځوکه;ځوکه وهل;خوښاړه;سترګه;ستو;سوڼه;شنه کېدل;غنچه;غوټۍ;غوټۍ په شان تازه ېسېدل;غوټۍ كېدل;غوټۍ More…
2. 蓓蕾
[bei4 lei3] (籣立) پنګه;ګب;پندوک;اوم شى يا سړى;بچرۍ;پولۍ;پونګه;پېغله;تکمه;تڼۍ;تونګه;ټوکېدل;ځوکه;ځوکه وهل;خوښاړه;سترګه;ستو;سوڼه;شنه کېدل;غنچه;غوټۍ;غوټۍ په شان تازه ېسېدل;غوټۍ كېدل;غوټۍ More…