Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
虏获
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 虏获
[lu3 huo4] (父莉) (دانعام);اخستل;اويزاندول;برمته;بس کول;بندول;پارچاوول;پارچاوونه;په زور ياچل نيول;په زورياحيله نيونه;تباهي;تم کول;تمول;توقيفول;چوارول;ځړول;ځوړندول;دجرثقيل وړه More…