Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
蚕宝 蚕食
[can2 bao3 bao3] (批腳腳) پيله
3. 蚕食
[can2 shi2] (批) په غاښوشكول;په وړووړو ګولو خوړل;کپ ور اچول;کرپول;واړه كپونه كول;چيچل