Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
蛋白 蛋黄
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[dan4] (矹) ها;(اصط);اويه;آيه;پارول;جګول;لمسول;هايه;هګۍ;هويه;وی;ويه;وويه;وۍ
[shi2 bai2 shi2] (矹フホ) عقيق;يوډول تيږه چه غمى هم ځنى جوړيږى اپه زړه پورى رنګ لرى
3. 蛋黄
[dan4 huang2] (矹独) (دهګۍ);دپسه دوړۍ غوړ;ژيړ