Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
蜜月 蜜饯
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[mi4] (籩) انګبين;بګينه;دلبر;دلدار;شات;شهد;عسل;ګبين;ګبينه;ګبيني;کيکار;تريوخوږی;معشوق;معشوقه
[mi4 yue4 jia4 qi2] (籩る安戳) چې ترواده وروسته يې ناوې له مېړه سره په يوه ځاى كې تيروي;دعسلو مياشت تېرول;عسل مياشت;(د);شهرالعسل;مياشت
3. 蜜饯
[mi4 jian4] (籩繼) چوپڼۍ;خواږه;لامبات;لمبات;له بورى څخه جوړ شوى شى;مټايي;نمبات;دشلمه;سراوره;شيريني;سروور;ندا;ممۍ