Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
蜡布 蜡笔
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[la4] (您) ګبين ژاوله;(لكه په زور;پالشول;په مومو ځلول;په مومو ككړول;جلاورکول;دغوږ خيرې;رنګول;زيانتيدل;سپوږمى);شمير;علم;غټيدل;كيدل;لاك;لوبيدل;موم;موم ژاوله;موم مښل;موميايي More…
2. 蜡布
[zha4 bu4] (丬ガ) په موم لړل شوى ټوكر;كفن;کفن
3. 蜡笔
[la4 bi3] (您掸) پا سټل;پنسل;يو ډول رنګه تبا شير ډوله قلم ◊ [la4 bi3] (您掸) پا سټل;پنسل;يو ډول رنګه تبا شير ډوله قلم