Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
蜥蜴
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xi1] (籬) كربوړى;هر دم خياله سړى;بوقلمون
2. 蜥蜴
[xi1 yi4] (籬籭) ( څرمښكى );بربوټانی;پاتوپېنڅه;چرمښۍ;چمکۍ;څرمښکۍ;څمڅرېکی;سانډه;سرمښکۍ;سمساره;سمسره;سمسېره;شرمښکۍ;شرموښكى;شلخورکه;شلنډه;شين خورکه;كربوړى;مڅرک;منګړۍ;چرمښکۍ