Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
蠕动 蠕行
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ru2 dong4 qian2 jin4] (寞笆玡秈) په چل ول ځان خلاصول;پوړکېدل;پوڼېدل;پيچ;تاوو;تاويدل;تهېدل;ټانک کښل;چپېدل;رغړېدل;رغړېدنه;رغښتل;رغښتنه;رېږدېدل;سوسکېدل;شېله کول;ګبڼۍ اخستل;ګګړوزې اخستل;كوږ ووږ More…
2. 蠕行
[ru2 xing2] (寞︽) کيخی;کرم;او بزه;په ټګۍ سره مطلب ته رسول;په ټګۍ سره مطلب ته رسېدل;پياو;پيچ;چنجی;چينجى;چينجى وزمه;چينجی;دنس چينجى;كوږ ووږ;کوخکه;له چنجيو نه پاكول;متواضع سړى