Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
行使 行军 行刑 行刺 行动 行劫 行医 行将 行政 行星 行猎 行礼 行窃 行经 行装 行贿 行走 行车 行进 行销
selected terms: 36

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[xing4] (︽) (سررشته كول);اخلاق;اداره;اراره كول;استقامت;اکر بکر;آمريت;برابرول;بوول;پلو;پېش آمد;تنظيم كول;جهت;چارچلند;چال چلند;چلاو;چلن;چلند;چلول;چم;خوا;خوى;دايرول;رفتار;رهبري;رهنمايي More…
2.
[hang2] (︽) حرفه يې;حرفه يي;كسبي;کسبګر;کسبه;کسبي;مسلكي;مسلکي;صنفي;کاروباري;حرفوي
3. 行使职责
[xing2 shi3 zhi2 ze2] (︽ㄏ戮砫) پل اخستل;تسمه;چار;چلېدل;خاص مقصدمراسم;دنده;زمنه;عمل کول;كاركول;ګام اخستل;ګرځېدل;ګرزېدل;لاروهل;ماموريت;مسلك;وظيفه;وظيفه اجرا کول;وظيفه اجراكول;تقرر;دنده ترسره More…
4. 行军
[xing2 jun1] (︽瓁) مارش;مارچ;اسونی;ايستل;بريد;پرمخ تلل;پل اخستل;په عسكرى زورورتلل;تبارز;تظاهر;تګ;ټاك;جلوس;جلوس ايستل;جلوه;چلېدل;ځاو;خارجول;دروم;دعيسوى كال دريمه مياشت;سرحد;ګام More…
5. 行刑
[xing2 xing2] (︽) (دپلان له مخې);(دپلان يا نقشې له مخى);(دقانون له مخى);اجرا کول;اجراكول;اعدامول;برداشت کول;بشپړول;پرمخ بيول;تعميلول;جوړول;خلاصول;دایېرول;سرته رسول;قانونى More…
6. 行刺
[xing2 ci4] (︽) ;وژل
7. 行刺者
[xing2 ci4 zhe3] (︽) ادم کش;آدمکش;خونخوار;خونړى;خونکار;خونى;خوني;سړې وژونكى;سورلاسی;قاتل;قتال
8. 行动
[xing2 dong4] (︽笆) ( پر );اغيزهكول;اقدام كول;پارول;پرمخ تلل;پل اخستل;پېشېدل;پيشنهاد كول;تحريک;تروژل;تشريف وړل;تضاد;تګ;تلل;تلنه;تله;تلون;تېرېدنګ;تېریږه;جنبش;چلول;چلېدل;ځاى More…
9. 行动
[xing2 dong4] (︽笆) افادوي;جارو;خوځند;خوځنده;خوځېدونکی;ښورند;ښورنده ژربدلېدونكى;ښورېدونکی;سوڼ خېل;طول;ګرځنده;ګرزاند;ګرزند;کوچۍ;کوچى;متحرک;منقول;حرکاتي;محتمل;سيار;ژوندی
10. 行劫
[xing2 jie2] (︽) په زور اخيستل;تروړل;چوټول;ځانګړتيا;سلبول;ښهل;ښهنه;شكول;شکول;شوکه کول;شوکول;غلاکول;لوټا;ولجه كول;تاړا;لوټول;تالان;لړه More…
11. 行劫
[xing2 jie2] (︽) چور;شوکه;تالان;لړه غومی;ماره;راهزني;لوټ ماري;لوټونه;لوټ پاټ;الوتنه;الوته;باجړ;تاخت و تاراج;تاراج;تاړاک;تالاتوب;ترغا;ټاکو;چاپانه;چپاو;چپاول;چورتالان;څخړه;څوټ;خبا;داړه;داړه More…
12. 行医
[xing2 yi1] (︽洛) درملګر;دکتور;دوکتور;ډاكتر;ډاکټر;طبيب;علاج کوونکی;علاجول;درمل ګر;درملی;داروګر;داکتر;درمل
13. 行将
[xing2 jiang1] (︽盢) په درشل كې
14. 行将到来的
[xing2 jiang1 dao4 lai2 de5] (︽盢ㄓ) ( لكه دمازيګر );باب كې;برسېره;پر;پرې;پلوته باره كې;په مهال كې;تر;ته;خواته;خواوشاته;دپاره;سربېره;سوارکار;لورى ته;په مخه
15. 行政
[xing2 zheng4] (︽現) اجرائيه;اداري;حاکم نشين;اجرايوي;نيابت;ملکي
16. 行政
[xing2 zheng4] (︽現) ناظريت;اداره;اداره کونه;امارت;چارچلونه;چلونځی;حکمراني;حکومت;سرکار;کرڼه;انتظام;د وزيرانو هيئت;کارداري
17. 行政人员
[xing2 zheng4 ren2 yuan2] (︽現) سکرتريت
18. 行政单位
[xing2 zheng4 dan1 wei4] (︽現虫) يونټ
19. 行政官员
[xing2 zheng4 guan1 yuan2] (︽現﹛) اداره چي;اداره کوونکی;کراوی;لويناب;انچارج;حکمران;مدير
20. 行政权
[xing2 zheng4 quan2] (︽現舦) (لكه اجرا ئيه قوه);اجرايوي;اجرائيه;اداري;اډانه;اډاوڼه;بست;چارچوب;چوکاټ;داجرائيې مشر يا ډله;دبشپړتيا;دحكومت اجرائيه More…