Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
街头 街段
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jie1] (刁) کوڅه;جاده;خيابان;رځه;ګذر;لوی واټ;نونګړی;سرک;چم ګوانډ
2. 街头
[jie1 tou2] (刁繷) کوڅه;جاده;خيابان;رځه;ګذر;لوی واټ;نونګړی;سرک;چم ګوانډ
3. 街段
[jie1 duan4] (刁琿) لاډونی;(دشيانو);(لكه دلرګى);اذيتول;ايسارول;برغنډ;بلاک;بلډينګ;بندول;بيلډنګ;په عذابول;پورې کول;ترړې وهل;تعمير;تکليف رسول;ټل;جمعيت;جوپه;چمبه;خټګري;خرمستي;خنډ;دړه;دكورو نو او More…