Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
衣冠 衣子 衣服 衣橱 衣着 衣领
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[yi1 guan1 chu3 chu3 de5] (︾玜贰贰) سپيڅلى;سوتره;ګړندى;كمكى او تكړه
2. 衣子
[yi4 zi3] (︾) اخفأ;پاکټ;پوڼۍ;پېچلى;پېڅوولی;راپورتاژ;رپورتاژ;ستر;لفافه;نغښتلی;نغښتی;پوښ;غشا;فرشبندي;پوښښ;پټون;لوپټه;تکافو;پرده;پوره کېده
3. 衣服
[yi1 fu5] (︾狝) جامه;جامې;ختي;كالى;کالي;کپړه;لباس;نمري;ړيمباخه
4. 衣橱
[yi1 chu2] (︾胦) المارۍ;بوخڅه;ټوڼې;ټونۍ;جامې;دكاليو الماريۍ;كالي;کمرکه;کالی
5. 衣着
[yi1 zhuo2] (︾帝) جامه;جامې;ختي;كالى;کالي;کپړه;لباس;نمري;ړيمباخه
6. 衣领
[yi1 ling3] (︾烩) ګرېوان;جاغه;غړواندى;فوکول;کالر;امېل;اوجۍ;پاپول;پټوه;پوتکۍ;تر غاړى يا ګريوان نيول;چول;چولکی;څوخی;څوښی;دخت غاړه;دنه;سلی;طوق;غاړکۍ;غاړه;غاړه More…