Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
衬层 衬衫 衬里
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 衬层
[chen4 ceng2] (浓糷) څټمخ;زېراستر;شامخه;پړه;استر;اغوستن;اغوستنه;برغدون;برغوالی;خږ;خينګکی;لېږګی;تخته بندي;آستر;لاندينى
[chen4 shan1 de5 xiong1 jin1] (浓璵锰) (په بګۍ كې);پيش بند;دچوپړ دكښينا ستلو ځاى;دعراچې دچلوونكى چوكى يا ځاې;لمن
3. 衬里
[chen4 li3] (浓柑) څټمخ;زېراستر;شامخه;پړه;استر;اغوستن;اغوستنه;برغدون;برغوالی;خږ;خينګکی;لېږګی;تخته بندي;آستر;لاندينى