Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
装上 装以 装出 装扮 装枢 装桅 装椽 装模 装满 装甲 装肋 装腔 装船 装设 装货 装载 装饰
装模作
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[zhuang1 mo2 zuo4 yang4] (杆家妓) ( لكه دعكاس دپاره );اېښودل;برخورد;تخصيص;ځان ښونه;دځان سمول يا جوړول;ديوې مشئلي منځ ته اچول;ږدل;رسم ګذشت تېرېدل;کښېښودل;کېږدل;کېښودل;کېښول;وضع ځان ښكارونه;بوک More…