Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
装上 装以 装出 装扮 装枢 装桅 装椽 装模 装满 装甲 装肋 装腔 装船 装设 装货 装载 装饰
selected terms: 26

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
(杆 ... い) (امر);تابوت;دګاڼى صندوخچه;صندوقچه;ورڼ;صندقچى
(杆 ... 舶い) (په طباعت كى);(حق);(سيټ);(ګر);بابت;باعث;بکس;په صندوق كې اچول;پوچک;پوښ;پېښه;تچ;تسمه;توسن;تولۍ;ټاكلى حالت يا More…
3. 装 ... 入袋中
(杆 ... 砋い) ( جوال );اپول;اپيلل;پينل;تګلاره;جېب;خلته;غړچول;كڅوړه;ګوډى;کپه کول;تېلۍ;څکی;چمته;شخولى;ګوډانه;همياني;څوکی;شليته
4. 装 ... 在口袋里
(杆 ... 砋ń) بټوه;تيږه;جېب;جېبي;جيب;جيب ته كومل;جيبي;قېرياسپكه زغمل;كاڼى;مش;وړوكى;تبر;ګوډانه;آتش خانه
5. 装上
[zhuang1 shang4] (杆) (دكښتۍ په ذريعه);بارکښ;بارول;تحميلول;چارجول;چلول;دروستل;ډومارل;ګمارل;ګومارل;کرايه;مارل;مامورول;نقلول;مال وړونکی;باربردار;رمېده;محمولات
6. 装以玻璃
[zhuang1 yi3 bo1 li5] (杆件) ( په ښيښه );( چې خاورين لوښوته يې وركوى );په ښيښه پوښل;چل چراغ;ځلانده استر;ځلول;دښيښى استر ور كول;قنديل;مينا
7. 装以窗框
[zhuang1 yi3 chuang1 kuang4] (杆怠) ملاستو;( چې تر ملايا اوږې تاويږى );( فيته );امېل;پټاره;پټكى;پټۍ;پياخله;داورسۍ پله;دكړكۍ پټ;ملا وستونى;ملاتړونی;کمربند;پټکه;ملاوستنی;ابره
8. 装以翼
[zhuang1 yi3 yi4] (杆羖) (په الوتنه);(په ملنډو);(تياتر);(كلا);(نظامي);اړخ;الوتل;الوتنه;الوزول;پر وهل;پره;په وزركې زخمي كول;تروړل;تېزول;جناح;چوټول;څانګ;څانګه;څنګ;دښمن ټپي كول;دلښكر كيڼ يا ښي More…
9. 装以马鞍
[zhuang1 yi3 ma3 an1] (杆皑綽) زين;کنوښی;باراچول;بارول;ځين;دشاتخته;زين كول;زين کول;زينول;سرغ;شمزۍ;پالکۍ;مرکب
10. 装出来的
[zhuang1 chu1 lai5 de5] (杆ㄓ) ځان ښوونكى;عقي;مبالغه آمېز;متظاهر;نمايشي;نمود;تظاهر
11. 装扮的
[zhuang1 ban4 de5] (杆ш) لباسي
12. 装枢轴于
[zhuang1 shu1 zhou2 yu2] (杆枷禸) تاوېدل;تاويدل;چور ليدل;چورلېدل;چورليځ;څرخول;څرخېدل;ګرزېدل;محور;مدار;سترګۍ;چوڼ
13. 装桅杆于
[zhuang1 wei2 gan1 yu2] (杆) څکيز;خاده;ديرک;ستن;ستنه;سکام;سکېزه;ماچه;مټه;منځه;دګلي;دګل;پايه;تير;ډانګه
14. 装椽
[zhuang1 chuan2] (杆蒈) لاړی;چاڼه;شيروانى;ګوښه;ملى;يوه مايله ويشه ياتمبه چه په هغه باندى چت تكيه كيږى;دستک;پاشتک;دستکی;شاهتير;قينچي;ډانډۍ
15. 装模作样
[zhuang1 mo2 zuo4 yang4] (杆家妓) ( لكه دعكاس دپاره );اېښودل;برخورد;تخصيص;ځان ښونه;دځان سمول يا جوړول;ديوې مشئلي منځ ته اچول;ږدل;رسم ګذشت تېرېدل;کښېښودل;کېږدل;کېښودل;کېښول;وضع ځان ښكارونه;بوک More…
16. 装满
[zhuang1 man3] (杆骸) (دكښتۍ په ذريعه);بارکښ;بارول;تحميلول;چارجول;چلول;دروستل;ډومارل;ګمارل;ګومارل;کرايه;مارل;مامورول;نقلول;مال وړونکی;باربردار;رمېده;محمولات
17. 装甲车
[zhuang1jia3 che1] (杆ヒó) زره پوش زرهپوش
18. 装肋骨
[zhuang1 lei4 gu2] (杆ω癌) پښتۍ;پوښتۍ;چجکۍ;برېزنه;پېچومى;خندا;خندل;رخه;ريشخندوهل;ساحل;سمندرکڅ
19. 装腔作势说话
[zhuang1 qiang1 zuo4 shi4 shuo1 hua4] (杆的墩弧杠) ( لكه داس );بشره;بغره;په خوله كول;په خوله كې نيول;پيښې كول;ټوکه;جوسه;جوله;چنه;ځاندره;خولګۍ;خوله;دملوني سره More…
20. 装船
[zhuang1 chuan2] (杆差) سوق الجيش