Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
褐斑 褐煤 褐色 褐雨
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[he4] (脚) بور;نسوارى;نسوارى رنګ;نسوارى رنګ وركول نسوارى كېدل;نسواري;نصواري;کرنګ;خړجن;زرځ;خړ;بادامي;تور
2. 褐斑
[he4 ban1] (脚闯) پړنګېدل;خال;خالخال کول
3. 褐煤的
[he4 mei2 de5] (脚费) دډبري نرم سكاره چې دلرګو رګ هم پكښې وي;لينټ
4. 褐色
[he4 se4] (脚︹) بور;نسوارى;نسوارى رنګ;نسوارى رنګ وركول نسوارى كېدل;نسواري;نصواري;کرنګ;خړجن;زرځ;خړ;بادامي;تور
5. 褐色布
[he2 se4 bu4] (脚︹ガ) (اصط);(يكنواخت);پولادي;پيکه;تت;خاکي;خړ;خړ رنګی;ډمه;رغوست;رنډۍ;سپك نسوارې رنګ;سپېره;ستومانوونكى يو ډول نسوارې رنګه ټوټه;فولادي;كچنۍ;کمرنګه;يو دول والى
6. 褐色蝶类
[he4 se4 die2 lei4] (脚︹胶摸) يو ډول كب
7. 褐雨燕
[he4 yu3 yan1] (脚獴縋) ارمتى;ارمتی;انټر;بادپښی;ترت;توتكۍ ډوله مرغه چې اوږده وزرونه لري او چټك More…