Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[nai4] (雚) بنګوله;بې خبره;بې علمه;بې وقوفه;بېخبره;بېسواده;جاهل;خرډګی;خرغيڼی;د تا;ګول;نا واقف;ناپوه;ناجاڼه;نادان;ناسونت;نافهمه;چوبړن;منګو;زرڼى;بېړا;کانه;عامي;غيرمهذب;بې خبر;غافل;ځبن;بې وقوف More…