Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[dai4] (鼷) بمبس;بې انتظامه;بې اوډنې;بې ترتيبه;بې نظمه;پاشان;پوواړ;تتړ;تسويد;تونګ;جوټه;چټل;چړېس;چغټ;چيخن;خچن;خور و وور;خۍ;خيرن;خيرن پيرن;درهم وبرهم;رېمن;سکېچ;شړم;شواړ;غير More…