Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
要不 要是 要求 要道 要饭
要求
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 要求
[yao4 qiu2] (璶―) ( فريضه );رض كول;كڼل;كڼنه;منل شوې اصل;جوته خبره ګڼل;مسلمه چاره ګڼل
2. 要求
[yao1 qiu2] (璶―) (لكه دپور);ادعا;ادعاکول;اقتضا;اقتضاء;ايجابول;پلال;په غاړه اخستل;پوښتل;پوښتنه كول;پوښتېدل;تپوس کول;تقاضا;تقاضا كول;درخواست;دعوا;دعوه;ضرورت More…