Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
要不 要是 要求 要道 要饭
selected terms: 11

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[yao4] (璶) احياناً;اقلأ;اګر;حراج;كه;كه چيرې;کم له کمه;که;که چيرې;لږ تر لږ;لږ تر لږه;کچېرې;نو;هرکله
2. 要不
[yao4 bu4] (璶ぃ) بل;بل څېر;بل ډول;بل راز;بل رنګ;بل شان;غيره;ګنې;كه نه;کنه;کني;که نه;مختلف;بل شانته;کانې;کنې;شان;اوكنې;په بل ډول
3. 要不
[yao4 bu4] (璶ぃ) زر;سره;سره زر;طلا;لا;ليا;يا;سرخار;کانې;که;هغو;ول;څخه;مثقال;ډېوډ;کتل;منزل;سوخول
4. 要不得
[yao4 bu5 de2] (璶ぃ眔) سخت زړى;غيرقابل تحمل;نه زغمل كيدونكى;نه ګالل كيدونكى;ناقابل برداشت;غيرقابل التحمل;نه زغمل كېدونكى
5. 要不然
[yao4 bu5 ran2] (璶ぃ礛) بل;بل څېر;بل ډول;بل راز;بل رنګ;بل شان;غيره;ګنې;كه نه;کنه;کني;که نه;مختلف;بل شانته;کانې;کنې;شان;اوكنې;په بل ډول
6. 要是
[yao4 shi4] (璶琌) احياناً;اقلأ;اګر;حراج;كه;كه چيرې;کم له کمه;که;که چيرې;لږ تر لږ;لږ تر لږه;کچېرې;نو;هرکله
7. 要求
[yao4 qiu2] (璶―) ( فريضه );رض كول;كڼل;كڼنه;منل شوې اصل;جوته خبره ګڼل;مسلمه چاره ګڼل
8. 要求
[yao1 qiu2] (璶―) (لكه دپور);ادعا;ادعاکول;اقتضا;اقتضاء;ايجابول;پلال;په غاړه اخستل;پوښتل;پوښتنه كول;پوښتېدل;تپوس کول;تقاضا;تقاضا كول;درخواست;دعوا;دعوه;ضرورت More…
9. 要道
[yao4 dao4] (璶笵) عام سړك;عامه كوڅه;لويه لار
10. 要饭
[yao4 fan4] (璶逗) استدعا كول;اوښکې تويول;بابغې نيول;پړنګېدل;پړینګ وهل;پښې نيول;پکرکول;پوښتل;پوښتېدل;تپوس کول;ترزنيې نيول;خواست كول;خواست کول;خواهش کول;خیر ټولول;خيرات ټولول;خيرات غوښتنل;دروېزه More…
11. 要饭的
[yao4 fan4 de5] (璶逗) خواست ګر;اترک بترک;اجسکی;الپي الا;بګت;بګری;بې توښې;بې نوا;بې وزلى;بېچاره;بېچارې;بېخرڅه;بېوزله;بيجن;پرکوټ;پګړ;پکړ;تش لاسی;تنګ لاسی;ټپساری;ټپسوری;ټوک More…