Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
规划 规则 规定
2. 规则
[gui1 ze2] (砏玥) اصولي;بابېز;باقاعده;په حساب برابر;په قاعده برابر;جټکانه;سم;سمدودی;عادى;عادي;قياسي;لاس;(یو);لېوی;متحد;متحده;متداول;متعارف;متفق;مرتب;معيارى وسله وال عسكر;منظم;منظم يورنګ More…
3. 规定
[gui1 ding4] (砏﹚) اټاله;احتياطي;اذوقه;آذوقه;ارګانه;اکمالول;اماده کونه;پېش بيني;تايه;تجهيز;تد More…