Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
解体 解冻 解剖 解手 解渴 解说 解释 解除 解雇
selected terms: 14

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[jie3] (秆) انحلال;بيچ;تحليل;چاره;چاره سازي;حل;حل كونه;حل کېدنه;ځواب;دوايي;رغي;سوب;لاره چاره;محلول;وځله;پرېکړون;پرېکون;تصفيه;لنډيز;حتم;غوڅېده;مزج;پرېکونه;اوارى;حل لاره
2. 解体
[jie3 ti3] (秆蔨) حل کېدنه;خچ پچېدنه;خچپچتوب;خچپچتيا;ابتري;خورېده;ړنګتوب;انحطات;انحلال;سقوط
3. 解冻天气
[jie3 dong4 tian1 qi4] (秆ぱ) پوست والى;تودوالى;تودول;تودېدل;حل كول;دېتانت;ډيټانټ;لټکه;ماشه;نرم كېدل;ويلې كول;ويلې كېدل;ويلې كېدنه;ويلېدل
4. 解剖
[jie3 pou1] (秆) پستونه;پوستونه;تسليخ;ګچنه
5. 解剖
[jie3 pou1] (秆) ناراض;ونډونډ;تشريحول
6. 解剖刀
[jie3 pou1 dao1] (秆) نشتر;ټونګ;د جراحى چاړه;لښکى;لښکی
7. 解剖学
[jie3 pou3 xue2] (秆厩) More…
8. 解手
[jie3 shou3] (秆も) حاجت رفع کول
9. 解渴
[jie3 ke3] (秆戴) (دتندي);(لكه داور);ارضا کول;بخښل;برېدل;بوربک;پړول;تراک ماتول;تسكينول;څملول;خېشتول;زيندۍ کول;سړول;شکست ورکول;فتح کول;ګل کول;ګولول;لاس برېدل;لاندېستل;لرول;ماتول;ماتې More…
10. 解说
[jie3 shuo1] (秆弧) (لكه يو چه يې سر وايى بل يې پاى);(مو);دسندرى ورسره غبر ګونه;وينا
11. 解释
[jie3 shi4] (秆睦) بجد
12. 解除动员
[jie3 chu2 dong4 yuan2] (秆埃笆) تحليلول;حل کول;حلول;غيرفعالول;له فعاليته غورځول
13. 解除武装
[jie3 chu2 wu3 zhuang1] (秆埃猌杆) بې وسيلې كول;وسله ورڅخه اخيستل
14. 解雇
[jie3 gu4] (秆侗) صندوقدار;خزانه دار;صراف;له عسكرى خدمت نه طرودول;موقوفول;تحويلدار