Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
订婚 订户 订购 订阅
订阅
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 订阅
[ding4 yue4] (璹綷) ( اشتراك);اشتراک;بسپنه;حق العضویت;د ګډون ونډه;داشتراك بيه;ګډون;لاس ليك باور;لرغونى;غوښته
2. 订阅
[ding4 yue4] (璹綷) اشتراك كول;برخه اخيستل;بسپنه وركول;دستخطول;ګډون كول;لاس ليك كول;لاسليکول;منل;موافقه كول;راغوښتل