Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
订婚 订户 订购 订阅
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 订婚
[ding4 hun1] (璹盉) اخته;اړ;اړاند;بوخت;ټل;چاپېری;چړيا;چنغول;ډنډي;راګير;ژمن;ژڼى;سردوڅار;ګرفتار;کښېوتی;کوتار;لګيا;مښتی;مشغول;مصروف;ودګڼی;وديزڼ;کوزده وال
2. 订婚
[ding4 hun1] (璹盉) لړائي;(لكه دلښكرو);(لكه دلېدنى);اجبار;اړوتړ;استخدام;التزام;ايسار;بندړ;بنډن;بوختيا;بول;پازه;پر غاړه More…
3. 订户
[ding4 hu4] (璹め) ګډون كونكي;لاس ليك كونكي;مشترک
4. 订购
[ding4 gou4] (璹潦) ګډون كونكي;لاس ليك كونكي;مشترک
5. 订购者
[ding4 gou4 zhe3] (璹潦) ګډون كونكي;لاس ليك كونكي;مشترک
6. 订阅
[ding4 yue4] (璹綷) ( اشتراك);اشتراک;بسپنه;حق العضویت;د ګډون ونډه;داشتراك بيه;ګډون;لاس ليك باور;لرغونى;غوښته
7. 订阅
[ding4 yue4] (璹綷) اشتراك كول;برخه اخيستل;بسپنه وركول;دستخطول;ګډون كول;لاس ليك كول;لاسليکول;منل;موافقه كول;راغوښتل