Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
讯息
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 讯息
[xun4 xi1] (癟) پيغام;پيام;ځواب;خبر;رسالت;زېری;زيرى;کری;رقيمه;ښکوی;دعوتنامه;نامه;ټپال;پيغام مخابره كول_استول;پيغام وركول;رسمي وينا;زېرى