Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
讵!
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 讵!?
[ju4] (壑!?) تر;چې;څرګه;څرنګه;څرنګه څومره;څرې;څښکله;څنګره;څنګه;څه ډول;څه راز;څه رنګه;څه شان;څه طور;پدود;څووم;څنګه به ښه وي که …;څومره