Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
论坛 论理 论究 论证
[lun4 tan2 de5] (阶韭) ( حزب );( رول );اوبه وركول;بوکلی;پلېټ فارم;په سياست كښې ديوې ډلي;ټرېبيون;جړاوكول;چې په تورو زوراچوى اوپه كاغذ چاپ شي;دټايپ هغه مولى;دريځ;دکانچه;دېبڅه;سپاچه;سټېج;كړنلاره More…
3. 论理
[lun4 li3] (阶瞶) په طبيعى ډول;په عادى ډول;طبيعي
4. 论理学
[lun4 li3 xue2] (阶瞶厩) استدلا ل;په منطق برابر;منطق;منطقي
5. 论究
[lun4 jiu1] (阶╯) (امر);امتحانول;په انتخا باتو كې دخلكو څخه درايوغوښتنه;په ټاټ يا شړۍ كې نغښتل;څېړل;ګوېږل;بسپنه;بسپنه غونډول ;چنده ټولول;د رايو ټولونه;رايې ټولول;سپارښتنه
6. 论证
[lun4 zheng4] (阶谍) اثباتول;بيانول;په عملى تو ګه شريح كول;تشريح کول;تمثيلول;توضيح کول;ثابتول;جلوس ايستل;څرګندول;زباتول;ښكار ه كول;شرحه کول;صافول;لاريون ايستل;مظاهره كول;نمود;ښكارول;نندارې ته More…