Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
证书 证人 证实 证据 证明 证物 证章 证词 证验
selected terms: 13

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zheng4] (靡) دخبرواترووړ;دسودا يامعاملې جوګه ◊ [zheng4] (谍) شهادتنامه;بري ليک;اجازت;اقرارکول;اکټ;برى ليک;بری ليک;تصديق;تصديق More…
2. 证书
[zheng4 shu1] (谍) شهادتنامه;بري ليک;اجازت;اقرارکول;اکټ;برى ليک;بری ليک;تصديق;تصديق نامه;تصديقول;حجت;ډګري;سند;عمل;ګښت;کړن;کړنه;کړه;کړون;لری کولمې;مجلا;اجازه نامه;جوازليک;مجلیٰ;جواز;تذکره
3. 证人
[zheng4 ren5] (靡) ګواه;لووى;ګواهي لونی;تماشاچي;تماشه کوونکی;درستی;ږوی;سيل بين;شاهد;شاهدي;شهادت;شهادت ور کول;شهادت ورکونه;ګوالل;ګوالنه;ګوالونګی;ګواهل;ګواهنه;ګواهي;ګواهي لل;ګواهي ورکونه;ګواهي More…
4. 证实
[zheng4 shi2] (谍龟) ازمايل;امتحانول;باوري كول;تصديقول;تفتيشول;تفحص کول;رښتيا كول;سم او ناسم معلومول;کنترولول;کنټرولول;مستند كول;ازمويل;ثبوت;تدقيق;صحيح;پېژندلٰ;تائيدول;ثابتول;ديوشيرښتيادرواغ More…
5. 证实礼
[zheng4 shi2 li3] (靡龟搂) لودنه;پخلی;په عيسوى مذهب كې ديو چا دبشپړ ګډو لو او قبلولو مرا سم;تاييد;تائيد;تاييدول;تاييدونه;تصديق;تصويب;ثبوت يا More…
6. 证据
[zheng4 ju4] (谍沮) ( دكتاب يا عكس لومړى چاپ چې دهغه له مخې غلطي اصلاح كيږي);( مانع );اثبات;اثباتول;اثباتېدل;ازمايښت;آزمون;پروف;ترنز;تمسک;ثبوت;حجت;خام More…
7. 证明
[zheng4 ming2] (谍) تصديق
8. 证明书
[zheng4 ming2 shu1] (靡) شهادتنامه;بري ليک;اجازت;اقرارکول;اکټ;برى ليک;بری ليک;تصديق;تصديق نامه;تصديقول;حجت;ډګري;سند;عمل;ګښت;کړن;کړنه;کړه;کړون;لری کولمې;مجلا;اجازه More…
9. 证明者
[zheng4 ming2 zhe3] (谍) مظاهره کوونکی;مظاهره چي;لاريون کوونکی;متظاهر;مظاهره كوونكى
10. 证物
[zheng4 wu4] (靡) (حق);(طب);(لكه خوشالى);اوڅارول;پلنول;تداوى;جلوس ايستل;څرګندول;دعوا صحيح كول;راوړل;رډول;ښکاره کول;ښکارونګ;ښکارونه;ښودل;شوارول;ظاهرول;غوړول;ګوته;(ور په);کول;کارته;لاريون More…
11. 证章
[zheng4 zhang1] (靡彻) (بازو بند);(دكومې ډلې دغړيتوب);توره بلا;رموز;سمبول;سيمبال;فورماو نښانې;ليس و نښان;مټ تړونى;نښان;نشان;نشانه;علامه
12. 证词
[zheng4 ci2] (靡迭) شاهدي;ګواهي;اعلاميه;تصديق;شهادت;شهادت ورکونه;علامه;كره او موثقه بيانيه;ګوالنه;ګواهنه;ګواهي ورکونه;لونۍ;لوونه;نخښه;ګواهي لنه;لودنه;پېشه;مصداق;شاهد;سند
13. 证验
[zheng4 yan4] (靡喷) ازمايل;امتحانول;باوري كول;تصديقول;تفتيشول;تفحص کول;رښتيا كول;سم او ناسم معلومول;کنترولول;کنټرولول;مستند كول;ازمويل;ثبوت;تدقيق;صحيح;پېژندلٰ;تائيدول;ثابتول;ديوشيرښتيادرواغ More…