Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gu3] (叠) اخځ;انتقادى او تشريحى وينا;تاويل;تبصره;تفسير;تفسيرول;تنبيه;څار;څارګري;څارکول;څارل;څارنه;څاو;ذکر کونه;رصد;رفرنس;کتل;کتنه;کتون;کسل;يا دونه;حاشيه نويسي;تبصره كول;نظر څرګندول