Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
评介 评价 评定 评议 评论 评述 评选
评议会
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ping2 yi4 hui4] (蝶某穦) کونسل;اتحاديه;اشتراک;انجمن;بند و بست;بورډ;پن;پند;توصيه;ټولنه;ټوم;ټونګ;جرګه;دمشورې مجلس;دوسۍ;رسمى غونډه;ښکوم;سلا;سېن;شورا;كونسل;مركه;دارالشوریٰ;مشوره;اجماع;بورد;غونډه More…