Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
评介 评价 评定 评议 评论 评述 评选
评论员
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ping2 lun4 yuan2] (蝶阶) (مفسر);تعطيلول;تفسيروونکی;خبرلوڅ;خبرنګار;راپورتر;شاته کول;مبصر;مفسر;هغه څوك چه په ور ځنيوواقعاتو په راډيو يا ورځپاڼو كى تبصره كوى;تبصِره كوونكى;مُبصِر