Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
评介 评价 评定 评议 评论 评述 评选
评选
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 评选
[ping2 xuan3] (蝶匡) ارمان کول;استوګن کېدل;انتخابول;اڼول;تمه لرل;چوڼول;خوښول;خوشالول;زړه کېدل;زړه ور ته کېدل;ښه فكر كول;غوره شوی;غوره ګڼل;غوره کول;فيصله کول;ګوته اېښول;لاس اېښودل;موزون More…