Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
评介 评价 评定 评议 评论 评述 评选
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 评介
[ping2 jie4] (蝶ざ) آزمايش;ازمويښت;ازموينه;ازمېیښت;امتحان;انتقاد;انتقادى تبصره;بحراني;بيا څيړل;بياازمويل;بياكتل;تبصره كول;تنقيد;تنقيد کوونکی;تنقيدي;خو نیول;دسره كتنه;دعسكرومعاينه More…
2. 评价
[ping2 jia4] (蝶刹) اټکل;اټکلونه;اټکلېدنه;ارزښت ټاكنه;اندواره;براورد;برآورد;بيلان;بيلانس;بيه ايښودنه;تخمين;جاج;سټاله;سنجش;سنجونه;قميت اټكلونه
3. 评价不高的
[ping2 jia4 bu4 gao1 de5] (蝶基ぃ蔼) انفعالي;بدنام;بسته;بې اعتباره سپك;بې پته;پېشوۍ;تېنکی;خجل;خنګ;خيرځه;سرټيټى;شرمناک;شرموونکی;کرنډۍ;کړېڅۍ;کړيچی;لاستوره;ورك
4. 评定
[ping2 ding4] (蝶﹚) ( دماليې;اټکل;اټکلونه;اټکلېدنه;اجورې;اندواره;براورد;برآورد;تخمين;ټاكنه;جاج;ساو;سټاله;سنجش;سنجونه;نرخ );ټاکس;انګېرنه;ونډ
5. 评议会
[ping2 yi4 hui4] (蝶某穦) کونسل;اتحاديه;اشتراک;انجمن;بند و بست;بورډ;پن;پند;توصيه;ټولنه;ټوم;ټونګ;جرګه;دمشورې مجلس;دوسۍ;رسمى غونډه;ښکوم;سلا;سېن;شورا;كونسل;مركه;دارالشوریٰ;مشوره;اجماع;بورد;غونډه More…
6. 评论员
[ping2 lun4 yuan2] (蝶阶) (مفسر);تعطيلول;تفسيروونکی;خبرلوڅ;خبرنګار;راپورتر;شاته کول;مبصر;مفسر;هغه څوك چه په ور ځنيوواقعاتو په راډيو يا ورځپاڼو كى تبصره كوى;تبصِره كوونكى;مُبصِر
7. 评述
[ping2 shu4] (蝶瓃) انتقاد;بحراني;بيان;بيانونه;تبصره;تشريح;تفسير;تنقيد;تنقيد کوونکی;تنقيدي;توجيه;توضيح;شرح;ګوتنيونه;کره کتنه;کره کتونکی;کره کوونکی;يولړتبصرې;لارښوونه;تاويل;راپور
8. 评选
[ping2 xuan3] (蝶匡) ارمان کول;استوګن کېدل;انتخابول;اڼول;تمه لرل;چوڼول;خوښول;خوشالول;زړه کېدل;زړه ور ته کېدل;ښه فكر كول;غوره شوی;غوره ګڼل;غوره کول;فيصله کول;ګوته اېښول;لاس اېښودل;موزون More…