Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
该信 该反 该受 该咒 该得 该接 该植
selected terms: 9

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gai1] (赣) اغه;اګر;په لاندې ډول;په نتيجه كې;تر;چه;چې;چی;حراج;څوک;ددې دپاره;دغه;دغو;غرتن;غه;كاشكى چې;كوم چې;که;که چيرې;کوم يو;نوموړى;ها;هاغه;هغه;هغه چې;هغه نوموړى;هم هغه;هوغه;هيله ده More…
[gai1 xin4 jian1] (赣獺亨) (لكه دليكلو دپاره رسمي او تجارتى مكتوبونه);سرنامه;هغه كاغذ چې په سر كښې يى عنوان چاپ شوى وى او نور دليكلو دپاره سپين پاته وى
3. 该反对的
[gai1 fan3 dui4 de5] (赣は癸) د نيوکې وړ;داعتراض وړ;غيرقابل تحمل;کږلئ
4. 该受奖赏的
[gai1 shou4 jiang3 shang3 de5] (赣贱洁) ښايي;سزاوار;لايق;مستحق;آبرومندانه;آبرومن;ربل;قيم
5. 该咒骂的
[gai1 zhou4 ma4 de5] (赣〨絴) بدرنګه;بدشکله;بدګوشنی;بدنما;بدوکری;بېډوله;څټ مخى;ددفع كولو وړ;شونډکی;كركجن;کرکند;مكروه;ناوړه
6. 该得到
[gai1 de2 dao4] (赣眔) استحقاق موندل;ښايېدل;لا يق كېدل;مستحق كول;وړ كېدل;وړکېدل;لورېدل;ربلېدل;مُستحق كېدل;مناسب اوسېدل;وړكېدل
7. 该接受
[gai1 jie1 shou4] (赣钡) داداينى وړ;درسيدوړ;دمجراوړ;دمنلووړ;مستند
8. 该植物之种子
[gai1 zhi2 wu4 zhi1 zhong3 zi5] (赣从ぇ贺) نخود
9. 该植物的花香
[gai1 zhi2 wu4 de5 hua1 xiang1] (赣从) يو ډول بوټى دى چه ارغواني يا سپين ګلان لرى