Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
详情 详细
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 详情
[xiang2 qing2] (冈薄) (لښ);تفصيل;تفصيل وركول;جز;دټاكلى وظيقى دپاره ليږنه;شرح;خصوصيت;دقيقه
2. 详细
[xiang2 xi4] (冈灿) مفصلاً;تفصيلاً;تفصيلي;مفصل;بېل بېل;تفصيل