Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
说不 说双 说明 说服 说笑 说话
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[shuo1] (弧) د speak دريم حالت;ږغېدلى;شفاهي;صوتي;محاوره يي
[shuo1 bu5 ding4] (弧ぃ﹚) البته;تروسکه;جو;ښايى;ښايي;شايد;ګنې;ګوندې;ګوندى;ګوندی
3. 说双关语
[shuo1 shuang1 guan1 yu3] (弧蛮闽粂) ايهام;په الفاظو لوبې كول;تجنيس;دالفاظو لوبې لكه توريه
4. 说明的
[shuo1 ming2 de5] (弧) (ګر);اشارى صفت يا اشارى ضمير;ثابتوونكى;مدلل;بوغول;همهغه، هم هغه;دا
5. 说服者
[shuo1 fu4 zhe3] (弧狝) اغيزه ناك;تشويقي;قانع;دليلي
6. 说笑话
[shuo1 xiao4 hua4] (弧杠) ټيکاله;بېرړا;ارغچله;برړا;بېرړه;جل;جوغنده;خراړه;سپيركونډه;کزلاخ;يوډول كوچنى مرغه چې هسك الوزى او پر له پسې چوڼيږي
7. 说话的
[shuo1 hua4 de5] (弧杠) پرګويي;تکلم;ناطق