Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
谎价 谎言
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[huang3] (晾) (لكه چه افغانستان په اسيا كى واقع دى);آبداري;آرام سۍ;آرام سئ;آرامي;استراحت;اوټه;اوږده غځېدل;اوږدېدل;پرېوتل;پريوتل څملاستل;پيپ;ترسره More…
2. 谎价
[huang3 jia4] (晾刹) سلام الېک ◊ [huang3 jia4] (晾刹) سلام الېک
3. 谎言
[huang3 yan2] (晾ē) (لكه چه افغانستان په اسيا كى واقع دى);آبداري;آرام سۍ;آرام سئ;آرامي;استراحت;اوټه;اوږده غځېدل;اوږدېدل;پرېوتل;پريوتل څملاستل;پيپ;ترسره More…