Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
谦和 谦虚
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[qian1] (辆) ( نه ډير نه لږ );اعتدال پسند;اعتدالي;برابر;بې زړه;بېجرأته;ترند;جزئي;حياناك;حياناک;خاکسار;شرمګير;شرمناک;شرمندوكى;شرمندوکى;شرمندوکی;شکسته نفس;ګوځ موځی;ګوڼس;کم More…
2. 谦和
[qian1 he2] (辆㎝) په عاجزى;په نرمى;تواضع
3. 谦虚的女人
[qian1 xu1 de5 n? ren2] (辆店) په افراطي توګه دادابو ساتنه چې خلك ترې په عذاب شي;تشريفاتي تكلف