Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
豆子 豆绿 豆荚
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[dou4] (譤) باقلى;دانه;دلو بيا مختلف اقسام;فاسوليا;کرخه;کورخه;لټرۍ;لوبيا;نينكۍ
2. 豆子
[dou4 zi5] (ě) فاسوليا;لټرۍ;لوبيا
3. 豆绿
[dou4 l?] (ě厚) ماشي
4. 豆荚
[dou4 jia2] (ě搀) کړېړ;کړېس;پټوكى;پلی;ددانو پوښ;غوزه;کړيسي;کېڅۍ;کېسۍ;ښکری;پلۍ;ګرز;پوست