Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
貂的 貂皮
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 貂的
[diao1 de5] (禝) (دقاضى وظيفه يا مسند);دهمدې ژوى پټوكى;سپين لمی;سنجاب;قضا;يو قطبى ژوى چه په اوړى كې خړاو په ژمى كې سپين پټوكى لرى;آس;قاقم
[diao1 de5 bai2 mao2 pi2] (禝フをブ) (دقاضى وظيفه يا مسند);دهمدې ژوى پټوكى;سپين لمی;سنجاب;قضا;يو قطبى ژوى چه په اوړى كې خړاو په ژمى كې سپين پټوكى لرى;آس;قاقم
3. 貂皮
[diao1 pi2] (禝ブ) دسګ لاهوپوستكى داوبو سپى;سګ لاهو